Du hues Loscht eppes ze ënnerhuelen, mee weess net wat?
Du wëlls dech engagéieren a sichs eng Organisatioun bei dir an der Géigend?
Du wëlls dengen Interessen nogoen an dobäi nei Leit kenneléieren?

Du wëlls eppes Neies erliewen? Du kanns!

Op dësem Site fënns du allméiglech Offeren, déi der et erlaben, deng Fräizäit anescht ze gestalten, sief et duerch eng Aktivitéit oder Event, en Engagement oder en eegene Projet.

Probéier eppes Neies aus a fann eraus, wat’ s du kanns!

Déi neisten Aktivitéiten

 • Begéinung ouni Grenzen

  Méi dozou
 • Beréngungscamp

  Méi dozou
 • Waassersport: Materialverleih an der Jugendherberge Lultzhausen

  Méi dozou
 • Atelier: Digitalisatioun an de Formatiounen a Beruffer

  Méi dozou
 • Gratis IT Formatioun

  Méi dozou
 • Musikaleschen a sproochlechen Camp fir Sänger aus Däitschland, Lëtzebuerg a Frankräich

  Méi dozou

Déi neisten Engagementer

 • Echterlive Festival Bénévole

  Méi dozou
 • Online Sprochenaustauch als Bénévole

  Méi dozou
 • Aktioun Bambësch Formatioun Brevet B

  Méi dozou
 • Service volontaire de coopération (SVC)

  Méi dozou
 • Service volontaire européen (SVE)

  Méi dozou
 • Bénévole bei Fräizäitaktivitéiten fir Menschen mat Trisomie 21

  Méi dozou