+ Modifier les informations sur cette page

Personne de contact

Jessica Schaal

jessica@nordstadjugend.lu

+352 80 91 65

Adresse

7, Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

Nordstadjugend asbl

(In)formation · Éducation
Engagement social
Nature · Environnement · Animaux
Politique · Droits · Égalité
Sports · Santé
Autres

D’Nordstadjugend asbl leecht Jugendarbescht an der nördlecher Region vum Land.

Nierwt den Jugendhaiser zu Ettelbréck an zu Dikrich, gëtt et nach de Regionale Jugendservice an d’Jugendwunnen.